SeniorNET

Tusindvis af ældre er ensomme i Danmark. Og tallet er voksende i takt med at der bliver flere ældre. Det har store konsekvenser for livskvalitet, selvtillid og endda den tid, de kan forvente at leve i.

SeniorNET har til formål at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre og frivillige i deres eget lokalområde og danne et nyt netværk.

SeniorNET tilbyder blandt andet ældre at deltage i en ferie og andre netværksdannende aktiviteter, hvor frivillige hjælper de ældre til at skabe et netværk med andre ensomme og isolerede ældre og blive en integreret del af deres eget lokalsamfund.

SeniorNET har blandt andet til formål, at give de ældre mulighed for at få udbygget deres eget sociale netværk, hvorved den enkelte ældres livskvalitet højnes, og de får mulighed for at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer, hvor ved eget selvværd opbygges og helbredsmæssige problemer mindskes.

Samtidig skal SeniorNET øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres eget lokalområde og vise vejen for deltagelse i de aktiviteter, der finder sted i lokalområdet og for ældre i kommunen. På sigt skal det styrke den sociale kapital i lokalområdet ved at øge de ældres mulighed for at hjælpe hinanden og blive hinandens venner.

Hvem kan deltage i SeniorNET?

Henvisningen af de ældre sker blandt andet via de kommunale myndigheder, så vi på den måde sikrer, at det er dem, der har størst behov, der får tilbud om at deltage.

Da der kan være flere ansøgere end pladser, foretages den endelige visitation og udvælgelse af Dansk Folkehjælp.

SeniorNET er støttet af

  • Socialministeriet

 

seniornet_kristian_betty_sammen
Share On Facebook