Samaritter

Dansk Folkehjælps samaritter er klar til at yde en førstehjælpshjælpsindsats ved store arrangementer landet over - det kan f.eks. være ved koncerter, sportsarrangementer og motorstævner. 

Har din virksomhed eller din forening brug for en samarittervagt til et arrangement, kan Dansk Folkehjælp være dig behjælpelig.

De fleste af vores afdelinger deltager aktivt i samarittervagter over hele landet. De har alle gennemgået en grundig uddannelse.

Til brug for samarittervagten har Dansk Folkehjælp sanitetstrailere, som er sponsoreret af Foreningen Østifterne.

samaritter_to_samaritter_ved_ambulancen_med_baaren