SeniorNET

Tusindvis af ældre er ensomme i Danmark, og tallet er stigende i takt med at vi bliver ældre og ældre. Ensomhed kan have store konsekvenser for både livskvalitet og selvtillid. 

SeniorNET har til formål at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre i deres lokalområde og danne nye netværk og venskaber. Gennem SeniorNET kan de ældre bl.a. tage med på ferie og deltage i netværksdannende aktiviteter, hvor frivillige hjælper ældre med at skabe et fællesskab med andre ensomme og isolerede ældre.

Når ensomme ældre får skabt et netværk og værdifulde relationer højnes deres livskvalitet, og de får mulighed for at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer. Det opbygger selvværd og mindsker helbredsmæssige problemer.

SeniorNET giver ensomme ældre en tryg indgang til de aktiviteter, der foregår i det pågældende lokalområde og kommune. På sigt skal det styrke den sociale kapital i lokalområdet ved at øge de ældres mulighed for at hjælpe hinanden og danne vendskaber.

Vil du gerne være med i SeniorNET?

Kontakt Dansk Folkehjælp dagligt på 70 22 02 30 eller send os en mail på post@folkehjaelp.dk.

Hvem kan deltage?

Henvisningen af de ældre sker blandt andet via de kommunale myndigheder, så vi på den måde sikrer, at det er dem, der har størst behov, der får tilbud om at deltage.

Da der kan være flere ansøgere end pladser, foretages den endelige visitation og udvælgelse af Dansk Folkehjælp.

 

SeniorNET giver livskvalitet

Klik på billedet og se, hvad SeniorNET har gjort for Erna, Henning og andre ældre i Horsens Kommune.

SeniorNET tilbyder blandt andet ældre at deltage i en ferie og andre aktiviteter, hvor frivillige hjælper de ældre til at skabe et netværk med andre ensomme og isolerede ældre og blive en integreret del af deres eget lokalsamfund.

projektet_er_stottet_af

SeniorNET er støttet af

  • Østifterne