EXCITOR

EXCITOR er vores uddannelses- og træningsprogram for udsatte og sårbare unge på 14-21 år. Gennem EXCITOR indtræder de unge selv som frivillige hjælpere, instruktører og rollemodeller for udsatte og foreningssvage børn fra udsatte boligområder. 

De unge 'Excitors' uddannes i at støtte udsatte børns vej ind i foreningslivet. Adgang til foreningsaktiviteter giver børnene en god mulighed for at indgå i et kvalificeret netværk, der kan vise vej og inspirere børnene på trods af de risiko- og sårbarhedsfaktorer, de har med i kufferten.

EXCITOR støtter og fastholder både de unge Excitors og udsatte børn i sunde, udviklende og kompetencegivende fritidsaktiviteter og positive fællesskaber, der lærer begge parter at tage både personligt, socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det vil forbedre deres muligheder for at leve et godt voksenliv.

Vil du høre mere om EXCITOR?

Kontakt Dansk Folkehjælp dagligt på 70 22 02 30 eller send os en mail på post@folkehjaelp.dk.

EXCITOR er støttet af

  • Velux Fonden