FamilieRINGEN

I FamilieRINGEN møder vi familierne i øjenhøjde. Huset er et fristed, hvor forældre, børn og unge kan udfolde sig, og hvor der er plads forskellighed.

Tilbage på rette spor

FamilieRINGEN drives i partnerskab med Lolland Kommune. Huset er et sted hvor familier, der allerede er en del af en kommunal indsats, kan komme og deltage i netværksskabende og kompetencegivende aktiviteter. Alt sammen i samarbejde med frivillige og lokale foreninger.

Målet er, at forbedre udsatte børn og forældres familieliv, få styrket deres sociale netværk på tværs af civilsamfundet, samt skabe mulighed for at familierne igen kan komme på rette spor.

FamilieRINGEN er beliggende på Namsosvej 7 i Maribo og er støttet af Velux Fonden og Ole Kirk's fond.

Social nytænkning

Flere af landets kommuner oplever i disse år mange familier, der har store udfordringer på det sociale område.

Det er familier, der oplever en hverdag fyldt med arbejdsløshed, social isolation, økonomiske vanskeligheder, psykiske problemer, ustabil skolegang og et manglende sundt fritidsliv.

En virksom indsats på disse områder, kræver nytænkning og samarbejde imellem kommune og civilsamfund, hvor man står sammen og tænker nyt i forhold til hvordan man forbedrer udsatte familiers situation.

Det har Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp gjort ved at bygge bro mellem myndighed og civilsamfund i et projekt ”FamilieRINGEN”.

Familieringen Maribo
Familieringen Maribo

Aktiviteter i FamilieRINGEN

FamilieRINGENs hus fungerer som et sted, hvor forældre, børn og unge kan udfolde sig, og hvor der er plads til forskelligheder. Det er et aktivitets- og fælleshus hvor vi sammen med frivillige aktører tilbyder forskellige typer aktiviteter, som:

  • Rådgivnings- og vejledningstilbud, f.eks. økonomisk rådgivning og sundhedsvejledning.
  • Uddannelses- og virksomhedsaktiviteter, f.eks. dagskole, lektiecafe, støtte til virksomhedsbesøg og praktik.
  • Netværksskabende aktiviteter, f.eks. cafédage, fælles aktiviteter og udflugter.
  • Fritidsaktiviteter, f.eks. sportsaktiviteter, kreativt værksted og friluftsliv.