SeniorNET

SeniorNET har til formål at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre i deres lokalområde og danne nye netværk og venskaber.

Tusindvis af ældre er ensomme i Danmark, og tallet stiger. Ensomhed kan have store konsekvenser for både livskvalitet og selvtillid.

Gennem SeniorNET kan  ældre tage med på ferie og deltage i sociale aktiviteter, hvor frivillige hjælper med at skabe et fællesskab og planlægge.

SeniorNET giver ensomme ældre en tryg indgang til de aktiviteter, der foregår i det pågældende lokalområde og kommune. På sigt skal det øge de ældres mulighed for at hjælpe hinanden og danne vendskaber.

SeniorNET er støttet af Ø-stifterne.

Hvem kan deltage?

Henvisninger af sker blandt andet via de kommunale myndigheder, så vi på den måde sikrer, at det er dem,
der har størst behov, der får tilbud om at deltage.

Da der kan være flere ansøgere end pladser, foretages den endelige visitation og udvælgelse af Dansk Folkehjælp.

Vil du gerne være med i SeniorNET?

Kontakt Dansk Folkehjælp dagligt på 70 22 02 30, eller send os en mail på post@folkehjaelp.dk.