Vinterhjælp

I 2022 bevilligede regeringen 50 mio. kr. målrettet vinterhjælp til udsatte børnefamilier. Dansk Folkehjælp modtog, som én ud af 21 organisationer, en del af den bevilling.

Vinterhjælp uddeles som gavekort til køb af varer, som det må antages, at husholdningen alligevel skal indkøbe. Dermed frigøres midler i familiens budget til at imødegå eksempelvis stigende el- og/eller varmeregninger.

Dansk Folkehjælp estimerer, at hjælpen vil gavne mellem 23.800 og 36.000 børn - afhængigt af antallet af ansøgere.

Hvem kan modtage Vinterhjælp?

Der ydes akut Vinterhjælp til økonomisk og socialt udsatte familier i Danmark, som er særligt eksponeret for effekterne af inflation og stigende energipriser.

Det er primært enlige forsøgere på overførselsindkomst med ét eller flere hjemmeboende børn. Samt familier med samboende forældre, hvor begge er på overførselsindkomst.

Alle modtagere af Vinterhjælp visiteres af deres hjemkommune.

Der kan ikke længere søges om Vinterhjælp.