Klageadgang Indsamlingsnævnet

Udover at klage til ISOBRO´s branchenævn kan man også klage til Indsamlingsnævnet, der blev oprettet ved den nye indsamlingslov, der trådte i kraft den 1. juli 2014.

Dette nævn behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik i forbindelse med offentlige indsamlinger og hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Her kan du læse mere om klagemulighederne gennem Indsamlingsnævnet.

Se lov om indsamling her.

giv_et_bidrag_indsamlingsbosse_close_up_hundrede_kroner_helle_betina