2009 – Foreningen Østifterne

Årets Folkehjælper i 2009 var Foreningen Østifterne for deres store indsats og støtte til udbrede kendskabet af førstehjælp i Danmark.

Foreningen Østifterne har gennem årene iværksat en lang række initiativer, der har sat fokus på førstehjælp i Danmark.

Et arbejde som blandt andet har været medvirkende til, at der i 2006 blev vedtaget en bekendtgørelse om syv timers førstehjælpsuddannelse i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Foreningen Østifterne har også medvirket til, at ansatte og elever på mere end 150 skoler har kunne få førstehjælpsundervisning ved at uddanne en lærer på hver skole som førstehjælpsinstruktør.

Alle initiativer der har favnet bredt for at kunne nå flest mulige danskere. Samtidig har mange af initiativerne være forankret i den danske tradition for frivilligt arbejde og foreningsliv.

 

aarets_folkehjaelper_2009_ostifterne