Forside > Projekter > MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold

MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

Konsekvenserne er, at ca. 2 millioner mennesker hvert år dør af smitsomme sygdomme. De fleste er børn under fem år, som bor i fattige landområder i udviklingslandene.

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen Karatu Development Association (KDA) om projektet MUAVIKA, som søger at forbedre livet for de udsatte og fattige beboere i landområderne i Karatu-distriktet i Tanzania. Det sker ved at give dem bedre adgang til serviceydelser inden for vand, sanitet og hygiejne.

Målgruppen er på i alt 10.000 indbyggere, fordelt på tre landsbyer i Karatu-distriktet.

Det gør vi!
Projektet MUAVIKA har to delmål:

  1. at udvikle og forbedre lavteknologiske løsninger til at forbedre vandforsyning, sanitet og hygiejne
  2. at bevidstgøre fattige og udsatte tanzaniere om deres ret til vandforsyning, sanitets- og hygiejneservices samt at bidrage til, at myndighederne forpligtes til at leve op til deres ansvar.

Dansk Folkehjælp satser på at styrke organisationen KDA og at videreudvikle samarbejdet til et regulært partnerskab. Derudover er det et mål at etablere et netværk blandt ngo’er i Karatu-distriktet for at øge koordineringen og effektiviteten af udviklingsinitiativerne i området.

Cirka 3.500 indbyggere i landsbyen Kambi ya Faru vil få undervisning i at forbedre vandforsyning, sanitet og hygiejne.

Cirka 10.000 indbyggere i landsbyerne Kambi ya Faru, Kitete samt Slahamo får hjælp til at etablere vand- og sanitetskomitéer. Specielt børnene vil få gavn af bedre sanitet og hygiejne, da de ofte lider af diarre. Kvindernes deltagelse i undervisningen og i vand- og sanitetskomitéernes arbejde vil desuden styrke deres rolle i lokalsamfundet.

I 2010-2011 har Dansk Folkehjælp udsendt projektkoordinator Lotte Juul Mikkelsen til at assistere KDA med at føre projektet MUAVIKA i Karatu,Tanzania, ud i livet.

Samarbejde i både Tanzania og Danmark
Dansk Folkehjælp har underskrevet en samarbejdsaftale med KDA, der rækker fem år frem i tiden. Det er helt i tråd med Danidas Civilsamfundsstrategi og bakker op om strategiens overordnede fire principper, tværgående hensyn og prioriteringer. Læs mere om strategien her.

Pengene til projektet stammer fra Projektrådgivningens udviklingsprojekter. Projektet løber over en 18-måneders periode med start den 1. september 2010.

Projektet udføres i et samarbejde med den danske afdeling af organisationen Ingeniører uden Grænser.

Fakta

  • Landsbyen Kambi ya Faru, som ligger i Karatu-distriktet i det nordlige Tanzania, har de samme behov for forbedrede vand- og sanitetsforhold, men er blevet forbigået i distriktets udvælgelse af landsbyer til et stort Verdensbankprojekt.
  • I 1991 blev Karatu Development Association (KDA) grundlagt af lokale landsbyledere og distriktsråd for at skabe bæredygtig udvikling som supplement til regeringens initiativer.
  • KDA’s vision er at fremme et selvforsynende lokalsamfund gennem udviklingsinitiativer, der kan skabe indkomst for den enkelte eller hele familier, forbedre sociale serviceydelser og beskytte miljøet. KDA arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp gennem fortalervirksomhed og træning, der mobiliserer lokale kræfter og ressourcer.
  • Karatu-distriktet ligger tæt på nogle af verdens bedste dyreparker såsom Serengeti-sletten og Ngorongoro-krateret.