Forside > Nyheder > Har skolebyggeriet i Afghanistan været det værd?

Har skolebyggeriet i Afghanistan været det værd?

DR stiller spørgsmålet om dansk bistand til skolebyggeri og uddannelsessektoren i Afghanistan ”Har det stadig været umagen værd?”. Det sker med baggrund i et besøg på 3 skoler i Helmand, hvor disse skoler opført med danske bistandsmidler i dag bruges til anden formål end tiltænkt.

DR sætter i går og i dag fokus på skolebyggeri i Afghanistan, herunder de skoler som blev bygget i Helmand provisen for danske bistandsmidler af  vestlige militære styrker. Som det dokumenteres af DR, så er det altid trist når skoler som er bygget for at drenge og piger kunne få en uddannelse, bliver brugt til eksempelvis koranskole for Taleban eller andet formål.

På spørgsmålet til Dansk Folkehjælp om det har været det værd, at bygge og renovere mere end 250 skoler i særligt de nordlige provinser af Afghanistan, så siger vi klart ja. Igennem vores arbejde siden begyndelsen af 2002 har vi været med til at sikre adgang til skoler og uddannelse for drenge og piger, og konkret så har vi sikret at 200.000 drenge og piger har gennemført en skoleuddannelse, ligesom vi  også har bidraget til at unge mænd og kvinder har fået adgang til en universitetsuddannelse.

Der er altid en risiko forbundet med at bygge infrastruktur i en skrøbelig stat, tipper magten til en anden side end den som et internationalt samfund har været med til at understøtte på sin vej mod demokrati og et mere velfungerende civilsamfund, så er der en reel risiko for at eksempelvis skolebyggerier kan blive benyttet til andet formål end tiltænkt.

Dansk Folkehjælp har dog ikke konkret kendskab til, at skoler bygget af os i dag bruges til andet formål. De nye afghanske magthavere udtalte i forbindelse med generobringen af Afghanistan, at både drenge, piger, unge mænd og kvinder fortsat ville få adgang til uddannelse. Her 2 måneder efter, mangler vi fortsat at se de udtalte garantier ført ud i livet. Dansk Folkehjælp skulle netop som magten i Afghanistan skiftede hænder starte et nyt skoleprogram i de nordlige provinser de kommende 3 år. Et nyt skoleprogram som skal sikre opførelsen af 33 store skoler med plads til 40.000 elever, både piger og drenge.

Dette arbejde forsætter, men selvfølgelig under forudsætning for at de mest grundlæggende principper for rettigheder og adgang til uddannelse for både drenge og piger bliver respekteret.

Netop det forhandles der lige nu om med en ny minister for undervisningsministeriet i Afghanistan. Det er Dansk Folkehjælp håb, at disse forhandlinger vil være tilendebragt inden udgangen af dette år, og bliver selvfølgelig afgørende for vores fremtidige fokus på uddannelsesområdet.

Du kan læse DR artiklen om skolebyggeriet i Afghanistan her: https://www.dr.dk/nyheder/udland/talibankrigere-huserer-paa-dansk-stoettede-skoler-det-har-stadig-vaeret-umagen-vaerd

Damqol_0392