Forside > Nyheder > Efter COVID-19: Hver tredje dansker over 65 år føler sig ensom

Efter COVID-19: Hver tredje dansker over 65 år føler sig ensom

Ifølge en netop offentliggjort rapport foretaget af Epinion for organisationen Dansk Folkehjælp følte 10% af danske ældre sig ofte ensomme under Corona-nedlukningen – men selvom restriktionerne for samvær er ophævet, fylder ensomheden stadigvæk i hverdagen hos mere end hver tredje dansker over 65 år. Ifølge Dansk Folkehjælp er det vigtigt, at der sættes ind over for ensomhed hos samfundets seniorer, da netværk og fællesskaber højner livskvaliteten og har en positiv effekt på eksempelvis de ældres trivsel og sundhed. Det gør organisationen blandt andet gennem SeniorNET, der hjælper ældre med at etablere relationer og netværk til andre ældre i eget lokalområde.

Med nedlukninger, restriktioner for samvær og frygt for smitte var det ikke overraskende, at ensomheden steg under Corona-pandemiens indtog i Danmark – særligt blandt de ældre i befolkningen, som var udsatte og isolerede. Men selvom alle restriktioner nu er ophævet, fylder ensomheden stadig blandt mange af Danmarks seniorer.

I en netop offentliggjort rapport fortaget af Epinion for Dansk Folkehjælp tilkendegiver hver tiende af de ældre, at de ofte tænker på, at de mangler et fælleskab med andre mennesker. Samme antal fortæller også, at de sjældnere ser venner, bekendte og familie nu end før nedlukningen, mens 4% af de adspurgte helt konkret føler sig mere ensomme nu, end de gjorde inden pandemiens indtog i Danmark.

Næsten hver femte ældre dansker har svært ved at tage kontakt til andre
Foruden behovet for fællesskab peger Epinions-rapporten også på, at ældre i Danmark oplever en række udfordringer ved at være sociale og danne nye relationer til andre mennesker.

18% svarer, at de har svært ved at tage kontakt til andre mennesker, hvis de ønsker at være sociale, mens 8% af de adspurgte i rapporten tilkendegiver, at de har brug for hjælp til at finde fællesskaber med andre mennesker.

Hos organisationen Dansk Folkehjælp tilbyder man derfor ældre adgang til SeniorNET, som er et initiativ, der giver ensomme ældre mulighed for at knytte nye bånd til andre i deres lokalområde og kommune. De får blandt andet mulighed for at tage på ture sammen og deltage i fællesskabsaktiviteter, der faciliteters af frivillige, hvilket giver en tryg indgang til nye bekendtskaber.

Fællesskaber giver livskvalitet

Det er ifølge Dansk Folkehjælp vigtigt for de ældres livskvalitet, at de får hjælp til at danne relationer, hvis de har brug for det. Generalsekretær, Klaus Nørlem, fortæller:

”Corona-krisen har efterladt mange spor i samfundet og særligt oplever vi, at ældre har følt sig ensomme. Det er vi nødt til at gøre noget ved, fordi længerevarende ensomhed har en række negative og vidtgående konsekvenser for dem som rammes. Når ensomme ældre får skabt et netværk med værdifulde relationer gennem SeniorNET, kan vi se, at det højner deres livskvalitet, og de får mere overskud og energi til at håndtere dagligdagen. Samtidig opbygger det selvværd og mindsker helbredsmæssige problemer.”

I en dugfrisk udgivelse for Sundhedsstyrelsen konkluderes mange af de samme erfaringer, som Dansk Folkehjælp har gjort sig. I løbet af de sidste fire år har Sundhedsstyrelsen arbejdet målrettet med at mindske ensomhed blandt ældre modtagere af hjemmepleje ved at afprøve en klippekortsmodel med vejledning, støtte og ledsagelse til sociale aktiviteter. På baggrund af det har styrelsen identificeret fem pejlemærker for arbejdet med ensomhed – herunder at bane vejen for, at ældre borgere kan deltage i fællesskaber, der skabe nære relationer og skabe alliancer med frivillige aktører.

Mange i målgruppen af ensomme har komplekse behov som følge af fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger og derfor er det vigtigt med fleksible og individuelt tilrettelagte borgerforløb – eksempelvis i form af et tilbud som SeniorNET.

Senior women enjoying meal together at home