Nyt samarbejde sikrer gratis briller til udsatte danskere

Dansk Folkehjælp har igangsat et nyt indsatsområde med særligt fokus på ældre med synstab. Organisationen skal udvikle en ny netværksmodel, der kan sikre, at ældre med svækket syn fortsat kan have et aktivt og socialt liv. Derudover skal der også udvikles ny viden på området om ældre med et begyndende synstab. Projektet er muliggjort med støtte fra VELUX FONDEN og udvikles i
samarbejde med Faglige Seniorer.

Synstab er et udbredt og overset problem hos ældre i Danmark. I en undersøgelse fortaget af Faglige Seniorer tilkendegiver over 40% af de adspurgte mellem 60 og 80 år, at de ofte er bekymret for deres syn, mens lidt over 7% er bekymret hele tiden. 21% føler sig derudover frustreret over gradvis dårligere syn.

Når synet svækkes, er der mange hverdagsopgaver, der pludselig bliver en udfordring – at køre bil, læse avis, finde vej og bevæge sig rundt. Disse udfordringer kan i værste tilfælde føre til en hverdag med ensomhed, begrænsede muligheder og nedsat livskvalitet. Dansk Folkehjælp igangsætter derfor et projekt indenfor et helt nyt indsatsområde, der skal hjælpe ældre med synstab.

Peder Thorning, konstitueret generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, fortæller:

”Hos Dansk Folkehjælp og vores partner Faglige Seniorer er vi optaget af at sætte fokus på synstab og udvikle nye metoder, der kan hjælpe til at gøre hverdagen lettere for mange ældre. Synstab er et udbredt problem, som desværre ikke får nok opmærksomhed – men det er vigtigt, og forhåbentligt kan vi med dette indsatsområde få en række ældre danskere til at genoptage fritidsinteresser og aktiviteter, som har været på pause pga. svigtende syn.”

Stærke kompetencer på området
Ældre med synstab har sværere ved at deltage i aktiviteter og socialt samvær – og ofte kommer hjælpen for sent, da synstab kommer snigende og først opdages, når skaden er sket.

Dansk Folkehjælp skal derfor i samarbejde med Faglige Seniorer skabe bevågenhed og oplysning til ældre i forhold til deres udfordringer og give dem mulighed for at fortsætte med at leve aktive og selvstændige liv til trods for svækket syn. Derudover er det også en del af projektet at oplyse om, hvordan synstab forebygges hos ældre og hvilken hjælp, der er nødvendig, når synet forværres.

synshjælp