Dansk Folkehjælp hjælper 246 ukrainske familier

Danmark har forlænget opholdsgrundlaget til marts 2025 for de mange krigsflygtninge, som er kommet til landet efter Ruslands invasion af Ukraine. Med ønsket om at skabe de bedste forudsætninger for et liv i et nyt land har Dansk Folkehjælp i samarbejde med Egmont Fonden igangsat ‘En God Start’, som hjælper ukrainske familier på overførselsindkomst med ressourcer til f.eks. institutionsstart og fritidsaktiviteter. I efteråret 2023 modtog 246 familier hjælp, og fra 1. – 30. april er det muligt at søge igen. 

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Dansk Folkehjælp uddelt hjælp til fordrevne familier, der er kommet til Danmark, gennem initiativet En God Start, som er etableret i samarbejde med Egmont Fonden.

Midlerne uddeles i form af gavekort og kan bruges på aktiviteter, der øger sandsynligheden for en god start i et nyt land – fx. nødvendigt udstyr til når barnet starter i skole- og daginstitutioner som fx skoletaske, madkasse, regntøj og gummistøvler – eller udstyr og kontingent til fritidsaktiviteter. Og den hjælp er nødvendig.

Tilbage i september 2023 offentliggjorde Københavns Universitet en undersøgelse, der viste, at hver tredje ukrainske flygtning i Danmarks viser tegn på posttraumatisk stress, som i værste tilfælde kan forårsage problemer med at indgå i menneskelige relationer, negativ selvopfattelse og vanskeligheder ved at styre ens følelsesmæssige reaktioner.

Mirka Mozer, der er generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, udtaler:

“Det er svært at sætte sig ind i de rædsler, som krigsflygtninge ser, hører og mærker, samt de efterfølgende konsekvenser, der opstår, når man skal forsøge at skabe en tilværelse i et nyt land. Vi håber, at vi med En God Start kan være med til at løfte nogle af de hverdagsopgaver, som kan være svære at overskue. Ruslands invasion af Ukraine ser desværre ikke ud til at få en slutning foreløbig, og derfor fortsætter vi med at uddele En God Start til ukrainske flygtninge.”

Heidi Sørensen, der er direktør i Egmonts Fondssekretariat, udtaler:

”Krigen i Ukraine har enorme konsekvenser for børn og unge, og mange af dem kæmper nu for at komme på fode og få en tryg tilværelse i Danmark. Egmont støtter børn og unge i udsatte positioner, og derfor giver vi også støtte til børn og unge på flugt. Med En God Start kan vi bidrage til, at børnene får så god en start på deres liv i Danmark som muligt og bliver en del af fællesskabet”.

En God Start består af en samlet pulje på fem mio. kr. Hver enkelt støtte består af et gavekort med en værdi på 2.500 kr. pr. aktivitet pr. barn, dog maks. på op til kr. 10.000 kr. pr. familie. I efteråret 2023 har Dansk Folkehjælp uddelt 464 gavekort fordelt på 246 familier.

ukraine