Hvad er en nødbolig?

Dansk Folkehjælp har udviklet nødboliger, som kan flyttes, giver den mest hensigtsmæssige og fleksible husly i den periode, genopbygningen varer.

Nødboligerne kan gøres permanente gennem opgradering. De kan også genbruges og sælges – eller materialerne kan genanvendes. Til de fleste nødboliger anvender man lokale materialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi.

Boligerne anvendes hovedsagelig til at bistå internt fordrevne personer og befolkningsgrupper, som har måttet flygte fra deres hjem, eller hvor hjemmet er beskadiget på grund af naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier eller oversvømmelser, og ikke kan repareres.

Hvad er en nødbolig?
Husene, nødhuse eller nødboliger skal give husly til mennesker, som er fordrevet af konflikt eller naturkatastrofer, indtil der kan findes en permanent løsning på deres boligproblem.

At have en nødbolig mindsker samtidig risikoen for, at mennesker fordrives fra deres hjemstavn.

Folk, der er hjemløse på grund af katastrofe eller konflikt, har brug for husly, mens de genopbygger deres huse eller finder et andet sted at bo permanent.

Nødboliger og genopbygning skal derfor ske på samme tid snarere end efter hinanden. Genopbygningen tager som regel mellem to og fem år. Et telt holder maksimalt et år. En nødbolig skal gerne holde i 3-4 år.

Opførelsen af nødboliger skal understøtte vejen tilbage til en permanent bolig.

I den proces skal der tages hensyn til byplanlægning, sanitet, ejerskabsforhold til jord, menneskerettigheder, nabobefolkningen, den lokale økonomi, sikkerhed og kulturelle faktorer.

 

noedboliger_genhusning