Nødhjælp

Tiden er en vigtig faktor, når katastrofen indtræder, fordi en hurtig reaktion er altafgørende i forhold til at bidrage til at redde liv og gøre en alvorlig situation mere værdig.

Dansk Folkehjælp har inden for nødhjælpsområdet specialiseret sig i adgang til rent drikkevand, hygiejne og sanitet i katastrofeområder samt uddeling af livsnødvendige økonomiske ressourcer til mennesker på flugt.

Samtidig med at sikre adgang til vand, mad og medicin i berørte områder, er Dansk Folkehjælp også i stand til at hjælpe bønder med at genplante deres marker efter en oversvømmelse eller genoprette indkomstgrundlaget for udsatte familier.

Igennem vores partnere i det globale syd CIDI Uganda, ORD i Afghanistan og KAALO i Somalia, kan Dansk Folkehjælp aktivere hurtige livsreddende interventioner med støtte fra CISU, Novo Nordisk Fonden og Augustinus Fonden.

Libanon var i mange år et af de mest fredelige lande i Mellemøsten. I dag er landet præget af den store tilstrømning af flygtninge fra nabolandene.

Krig og ødelæggelse er ofte hverdag for flygtningebørn, og mange børn ankommer til flygtningelejrene hele alene - uden forældre.

På trods af, at Uganda er et af de bedre økonomisk stillede lande i Afrika, har befolkningen problemer med at skaffe mad og drikke.

Krig, korruption og ekstrem fattigdom er blot nogen af de udfordringer som civilbefolkningen kæmper med til dagligt i Afghanistan.

Dansk Folkehjælp har specialiseret sig i hurtigt indsats ved naturkatastrofer med midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød.

Dansk Folkehjælp har indgået partnerskab med EU’s katastrofefond (ECHO ) der om arbejder over hele verden for at afhjælpe nød og sult.