Afrika

Cirka halvdelen af jordens befolkning mangler ordentlige toiletforhold, og mere end 600 mio. mennesker må bruge naturen som toilet. I Afrika arbejder vi for rent vand, hygiejniske forhold og en lokalbefolkning, der tager ejerskab og ansvar.

Dansk Folkehjælp arbejder for, at mennesker i Uganda, Tanzania, Kenya, Zambia og Somalia opnår en øget forståelse for deres basale rettigheder – og pligter.

Vi støtter partnere i deres politikformulering og planlægningsprocesser for at sikre, at borgernes egne behov og prioriteringer på vand-, sanitet- og hygiejneområderne er inkluderet. Vores arbejde bidrager til både mere og bedre service på vand-, sanitet- og hygiejneområdet.

De lokale skal deltage aktivt i planlægningsprocessen og holde deres folkevalgte og lokale administration ansvarlige for de vand- og sanitetsydelser, som de har krav på ifølge loven.

Inddragelsen sikrer ejerskab til initiativerne og en mere systematisk tilgang til at få rent vand, hygiejne og bedre toiletforhold på den politiske dagsorden.

PT_hjemmeside

"Adgang til rent vand er ikke bare en forudsætning for bedre sundhed, mad og trivsel. Det er også forudsætningen for, at de andre 16 verdensmål kan indfries."

Peder Thorning, international koordinator

Vores arbejde