FamilieRådgivningen

Oplever du ikke at blive hørt i dine samtaler med kommunen eller andre offentlige sociale instanser. Føler du dig magtesløs, forstår du ikke, hvad din sagsbehandler siger til dig? Er du i tvivl, om du får den hjælp, du har krav på? Oplever du ikke at forstå de breve og afgørelser, du modtager fra kommunen.

 

Så kan FamilieRådgivningen være den hjælp du søger.

Netop nu starter Dansk Folkehjælp et nyt tilbud FamilieRådgivningen, som er en anonym telefonrådgivning for forsørgere på overførelsesindkomst, hvor det er muligt at komme i kontakt med en frivillig socialrådgiver, der kan rådgive dig inden for det sociale område og herunder dine rettigheder. De frivillige rådgivere vil have bred viden fra det sociale felt, herunder børne-, unge- og voksenområdet samt fra overførelsesindkomst- og det boligsociale område. Derudover har rådgiveren qua sit kenskab til systemet ligeledes mulighed for at oplyse om andre rådgivningstilbud, som kan være relevant for dig og din familie.

I Dansk Folkehjælp ved vi, at de seneste år med mange nedlukninger og restriktioner har haft betydelige konsekvenser og forandringer for mange børnefamilier. Måske har din økonomiske situation ændret sig, måske har det været svært at komme tilbage til en mere almindelig hverdag i skole og uddannelse, måske er du bekymret over de mange forandringer, det har medført for din familie. Med andre ord, kontakt vores nye rådgivningstilbud hvis du har brug for at tale om nogle af de problemer i hverdagen, som optager dig.

FamilieRådgivningen er naturligvis gratis og anonym og uden nogen former for journalisering eller videregivelse af oplysninger til anden part. Rådgiveren har tavshedspligt, og alle oplysninger behandles efter gældende lov om beskyttelse af persondata.

Cindie Øllegaard (tv.) rådgiver Michelle Hansen.

Sådan kontakter du dig FamilieRådgivningen

Kontakt os på telefon 70 220 230, hvis du har brug for at høre mere om vores rådgivningstilbud mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, fredag kl. 09.00-13.00.

Eller udfyld blot ansøgningsskemaet på linket nedenfor og bliv kontaktet af vores rådgiver inden for 7 dage.

Borgeroplevelser

Preben

Preben, 62 år og far til to på 9 og 13 år, kontakter FamilieRådgivningen. Han er ensom, mangler netværk. Han føler sit fastlåst. Han er frustreret over sin  økonomiske situation, da han ikke har råd til at give børnene de oplevelser han gerne vil.

Preben bliver sat i kontakt med en lokalafdeling af Dansk Folkehjælp i nærområdet, og den vej igennem bliver familien inviteret ind i et netværk. Det har betydet at fundamentet for et nyt netværk er skabt for familien. Han og børn glæder sig meget til den forestående tur i zoo sammen med en masse andre familier og børn.

Preben  beretter; ”Jeg er bare så glad for, at du fik mig op ad stolen. Nu har jeg har taget kontakt til Dansk Folkehjælps lokalafdelinger i mit nærområde, jeg skulle bare have et skub i den rigtige retning.”

Marianne

Marianne, 45 år, ringer ind, hun har en datter på 12 år som er selvmordstruet, spiseforstyrret, og selvskadende. Hun har brug for hjælp til at se nye muligheder i systemet og situationen. Marianne fortæller hvordan en magtesløshed og manglende overblik har skabt en følelse af udmattelse.

Marianne bliver sat i kontakt med en socialfaglig rådgiver og hun beskriver hvordan hun oplever vejledningen som kompetent og god, Marianne beskriver; ”Jeg oplever hvordan den socialfaglige rådgiver er rigtig god til at lytte og giver sig tid” . Det har hjulpet Marianne med at se tingene på en ny måde, et andet perspektiv. Hun fortæller; ” bare det at få vendt problemstillinger med uvildig har gjort kæmpe forskel.”

Betina

Betina, 55 år, anmoder om hjælp fra FamilieRådgivningen. Hun er gået fra sin eksmand. De har to børn 14-15 år med en deleordning 7/7, far ønsker 9/5. Betina er meget bekymret da pigerne ofte er syge, når de er hos eksmanden.

Betina fortæller hvordan hun oplever at der ikke bliver lyttet til hendes ønsker, at der ikke følges op på den lægelige behandling der er ordineret, og at pigerne bliver ikke raske. Betina oplever, at eksmanden og hun er meget uenige om varetagelsen af pigernes hverdagsliv og fysiske helbred ved sygdom mm.. Betina føler sig meget intimideret af eksmanden ved møder i familieretshuset. Betina har brug for klarhed over hendes handlemuligheder.

Efter at have været i kontakt med en socialfaglig rådgiver beskriver Betina det som en helt fantastisk hjælp. Hun siger; ”Den social faglige rådgiver gav mig følelsen af, at hun havde alt tid i verden til at lytte på mig. Jeg var ikke et nummer i køen. Hun hjalp mig med at se muligheder, se tingene i et nyt perspektiv, og hun hjalp mig med at forstå systemet og gjorde det meget klart hvilke muligheder jeg havde i konflikten med min eksmand. Jeg tør nu stå fast, jeg har mere selvtillid fordi jeg ved hvilke muligheder jeg har, og jeg forstår min situation langt beder end før.”