Aktivitetsgrupper for førstehjælpere

Vil du være med til at redde liv og vil du være en del af vores netværk for førstehjælpere.

I Danmark får 5.400 personer hvert år hjertestop og ud af dem overlever kun 16%. 76% af disse sker i eget hjem og dermed de lokalområder, hvor vi bor. I Dansk Folkehjælp arbejder vi for, at endnu flere personer vil overleve hjertestop. En af de vigtigste faktorer for overlevelse ved hjertestop er tidsfaktoren. Og her spiller førstehjælpere en livsvigtig rolle. Ved at downloade Hjerteløber app’en kan førstehjælperne blive tilkaldt og være fremme inden for ganske få minutter og dermed være med til at redde liv. Erfaringer fra Dansk Folkehjælp viser, at frivillige kan være fremme før ambulancen ved 80 procent af alle hjertestop.

I Dansk Folkehjælp støtter vi op om førstehjælperne ved at tilbyde at blive en del af et lokalt netværk og er der ikke et etableret netværk, så hjælper vi gerne med at få det etableret.

Hvorfor etablere et lokalt netværk/aktivitetsgruppe?
Ved at etablere et lokalt netværk, møder du de andre førstehjælpere i dit lokalområde og det giver tryghed, når man sammen kaldes ud til et hjertestop. Samtidig vil man efterfølgende kunne snakke episoden igennem og dermed få bearbejdet de oplevelser som frivillige førstehjælpere møder i deres arbejde. Idéen er at medlemmerne mødes f.eks. en gang hvert kvartal, eller ud fra hvad der ønskes i netværket. Til disse møder er der så mulighed for at udveksle erfaringer, træne førstehjælpskompetencer, tjekke op på områdets hjertestartere, få eksterne folk ud og holde foredrag m.m. Med andre ord, du er som førstehjælper ikke alene om opgaven med at redde liv.

Ved at oprette en netværksgruppe under Dansk Folkehjælp vil gruppen være organiseret under en etableret førstehjælpsorganisation, der har erfaring med at understøtte det frivillige arbejde.

Hvad kan Dansk Folkehjælp tilbyde en netværksgruppe?
Der er flere fordele ved at være en netværksgruppe under Dansk Folkehjælp. Disse er:

  • Tilbud om et gratis 4 timers førstehjælpskursus en gang om året for 16 personer.
  • Ved behov professionel debriefing efter udkald.
  • Alle medlemmer af gruppen er dækket af Dansk Folkehjælps frivilligforsikring, som dækker arbejdsskader under udførelsen af opgaven som frivillig førstehjælper.
  • Hjælp til oprettelse af SoMe netværk for dit lokalområde.
  • Hvis der er interesse så afholdes der en årlig temadag for frivillige førstehjælpere.
  • Hjælp til at søge midler hos lokale fonde og virksomheder til gruppens lokale arbejde.
  • Som opstart får aktivitetsgruppen en pulje på kr. 10.000 som kan anvendes til indkøb af træningsdukker, agitationsmateriale, veste eller andet, som er relateret til gruppens arbejde.
  • Tilbud om uddannelse som samarit under Dansk Folkehjælp, hvis man har lyst til at bruge sine førstehjælpskompetencer til andre lokale opgaver

Hvordan kommer vi i gang?
Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt Dansk Folkehjælp på tlf. 70 220 230, post@folkehjaelp.dk, eller udfyld formularen og vi kontakter dig.