Funktionsuddannelser

Er du i en funktion, hvor du har behov for en særlig førstehjælpsuddannelse, så tilbyder vi en række forskellige funktionsuddannelser:

  • Medborgerførstehjælp – 7 timer
  • Førstehjælp til voksne med ansvar for børn – 7 timer
  • Førstehjælper med særligt ansvar – 12 timer
  • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – 8 timer
  • Førstehjælp til kørekort for knallert – 8 timer
  • Førstehjælp til kørekort for bil/MC/traktor – 8 timer

Bestilling
Kontakt kursusafdelingen dagligt på 70 220 230 eller send en mail på post@folkehjaelp.dk og få en snak om, hvilke behov du eller din virksomhed har, og hvordan de bedst dækkes.

foerstehjaelpsinstrutoeruddannelsen_instrutoer_close_up