Uddannelse til førstehjælpsinstruktør

Tag uddannelsen som førstehjælpsinstruktør og vær med til at lære medmennesker eller kollegaer at redde liv.

Vi lægger vægt på høj faglighed, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet.

Dansk Folkehjælp uddanner førstehjælpsinstruktører, som har deres virke på privat- og folkeskoler, større virksomheder med eget internt førstehjælpsberedskab, tekniske skoler, SOSU-skoler og lignende samt kørelærere med egen køreskole.

Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Læs mere om krav, uddannelsesindhold og praktisk information i "spørgsmål & svar" sektionen nedenfor.

Pris

Uddannelsen koster 19.995 kr. inkl. materialer, forplejning og overnatning [bemærk, at prisen pr. 1. juli 2024 stiger til 20.995 kr.].

Efter endt uddannelse skal du have licens via en organisation under Dansk Førstehjælpsråd, for at kunne udstede gyldige førstehjælpsbeviser. Hos Dansk Folkehjælp koster denne licens 1.000 kr., dog er indeværende kalenderår betalt via kursus-prisen.

Kurser i 2024

Alle kurser afholdes hos Dansk Folkehjælp, Brovejen 4 i Nykøbing F. som internatkursus.

Hold 24-D

19. - 23. august (uge 34)
26. - 30. august (uge 35)

Hold 24-E

30. september - 4. oktober (uge 40)
7. - 11. oktober (uge 41)

Hold 24-F

4. - 8. november (uge 45)
11. - 15. november (uge 46)

Kurser afholdt hos Dansk Folkehjælp:
Inkl. forplejning og overnatning: 19.995 kr. [bemærk, at prisen pr. 1. juli 2024 stiger til 20.995 kr.]
Tillæg for specialkost: 1.000 kr.

Spørgsmål & Svar

Uddannelsen tager ti arbejdsdage – Dvs. mandag til fredag i to uger, med pause i den mellemliggende weekend. Uddannelsen tages som internatkursus med overnatning på kursusstedet. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd. Efter bestået eksamen kan du optages på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører i Danmark.

 • Undervisningsmaterialer
 • Modulopbygget førstehjælpsuddannelse
 • Undervisnings metoder og principper
 • Livreddende førstehjælp ABC
 • Evaluering af undervisning
 • Elev som instruktør
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Førstehjælp og sygdomme
 • Ambulanceberedskabets organisation og opgaver
 • Skadesmekanismer
 • Vedligeholdelse af førstehjælpsudstyr
 • Psykisk førstehjælp
 • Opbygning af hjertestarter
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
 • Betjening af hjertestarter
 • Eksamen
 • Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
 • Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr.

Du skal have et 12-timers kursus som hedder ”Førstehjælper med særligt ansvar”, samt en voksenpædagogisk grunduddannelse eller tilsvarende kompetence. I visse tilfælde kan der gives merit.

"Det var et super godt kursus. Der var sammenhold og god dialog mellem os deltagere og super sparring fra underviseren. Det kan varmt anbefales."

-deltager i 2023.