FamilieNET

FamilieNET er et tilbud for udsatte børnefamilier. Formålet er at styrke udsatte familiernes trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber i deres lokalsamfund.

 

Formålet er med FamilieNET er at inkluderer udsatte familier i inkluderende fællesskaber, hvor de ikke føler sig forkerte eller holdt udenfor. Konkret skal FamilieNET:

  • give familierne mulighed for at skabe et netværk igennem aktiviteter for hele familien.
  • guide og støtte familierne i denne netværks opbyggende relation
  • øge familiens følelse af general trivsel, gennem bedre sociale netværk ved at facilitere et inkludere samvær og nærvær med børnene
  • styrke forældrenes handlekompetencer ift. at håndtere dagligdagsproblematikker
  • styrke familiens selvværd og tro på egne evner