Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

 • være enlig forsørger (ved Julehjælp og Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)
 • som samboende skal I have samme bopæls adresse.
 • være på én af følgende overførselsindkomster (ved samboende/gift skal begge være på overførselsindkomst):
  - Kontanthjælp
  - Ledighedsydelse
  - Ressourceforløbsydelse
  - Revalideringsydelse
  - Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse/Overgangsydelse
  - Uddannelseshjælp
  - SU
  - Sygedagpenge
  - Førtidspension
 • have hjemmeboende børn under 18 år.
 • ikke have været med på et ferieophold med Dansk Folkehjælp i 3 år (man kan eksempelvis ikke komme afsted to år i træk)

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikrer vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.