Organisation

Dansk Folkehjælps indsatser tager afsæt i vores kernekompetencer inden for forebyggelses- og førstehjælpsarbejdet, det frivillige sociale arbejde og det internationale arbejde.

Organisationen afholder én gang årligt sit årsmøde som er organisationens øverste myndighed. Bestyrelsen varetager det organisatoriske arbejde mellem årsmøderne og er sammensat af 10 medlemmer valgt af Dansk Folkehjælps medlemmer.

Organisationens administration ledes af organisationens generalsekretær.

Til alle organisationens lokalafdelinger vælges tilsvarende en bestyrelse af de enkelte afdelingers egne medlemmer, disse vælges årligt på deres generalforsamlinger.

Beretning 2022

Regnskab 2022

Dansk Folkehjælps Good Governance Guidelines

Det hele startede med en arbejdsulykke i 1907, hvor flere arbejdere kom alvorligt til skade – og ingen kunne hjælpe.

Dansk Folkehjælps lokalafdelinger står for det arbejde, som Dansk Folkehjælp udfører rundt om i Danmark.

Oversigt og kontaktinfo.

I bestyrelsen træffes organisationens overordnede beslutninger.

Oversigt og kontaktinfo.

På hovedkontoret i Nykøbing F. administreres det daglige arbejde i Dansk Folkehjælp.