Klageadgang ISOBRO

ISOBRO etablerede i 2004 et indsamlingsetisk nævn – nu kaldet ISOBRO´s branchenævn.

Dette nævn skal sikre, at medlemsorganisationerne ikke overtræder ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer eller i øvrigt handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.

Nævnet behandler klager fra givere, organisationer eller andre, der har en retlig interesse heri. Nævnets afgørelse offentliggøres. Hvis nævnet finder, at en organisation har overtrådt ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, vil der blive udtalt kritik af organisationen på en skala fra ”det ville være ønskeligt” til ”overordentligt kritisabelt” afhængig af overtrædelsens karakter.

Her finder du klagevejledning hos ISOBROs branchenævn.

Her kan du læse mere om ISOBROs branchenævn

om_os_isobro