Persondataforordning

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.

Det betyder, at alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men det er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail.

I den forbindelse har Dansk Folkehjælp udarbejdet en ekstern persondatapolitik, hvori du kan læse mere om hvordan vi håndterer persondata.

persondataforordning

Her kan du læse Dansk Folkehjælps eksterne persondatapolitik.

Åbner som PDF-fil.

Her kan du se et eksempel på en samtykkeerklæring.

Åbner som PDF-fil.

Her kan du læse om betingelserne for alle donationer til Dansk Folkehjælp.

Åbner som PDF-fil.

Read more about Danish People´s Aid´s Data Protection policy.

Opens as a PDF file.