Praktiske oplysninger

Booking

Lokaler skal bookes senest en uge inden afholdelse af mødet.

Dansk Folkehjælp kan – i sjældne tilfælde – have behov for at benytte allerede reserverede lokaler med kort varsel. Når disse behov opstår, kan vi undtagelsesvis være nødsaget til at aflyse allerede indgåede aftaler.

Nøglekort og alarm

Foreninger der benytter lokaler efter normal åbningstid skal hente et nøglekort i receptionen hos Dansk Folkehjælp. Der er åbent mandag til torsdag kl. 8.30 – 16.00 og fredag kl. 8.30 – 13.30.

Nøglekortet kodes således, at det kun kan benyttes i det tidsrum lokalet er booket. Sammen med nøglekortet udleveres en procedure for, hvordan man slutter alarmen til, når man som sidste person forlader sidebygningen.

Nøglekortet afleveres samme dag ens møde slutter i brevsprække på hoveddør (på hovedbygningen) hos Dansk Folkehjælp.

Det er IKKE tilladt at lade adgangsdøren i sidebygningen stå åben eller sætte kiler eller lignende i. Dette
er både af hensyn til varmeomkostningerne, men også af hensyn til risikoen for tyveri.

Adgang til mødelokalerne

Alle mødelokalerne er placeret i sidebygningen.

Adgang fra Brovejen sker gennem den låge og/eller port. Foreningen er selv ansvarlig for at lukke deres medlemmer ind. Der er ringeklokke ved låge/port, som har forbindelse til en særlig mobiltelefon, der kan høres i sidebygningen. Når der ringes på klokken ved lågen/porten besvares via mobiltelefonen ved ”løft rør” og man kan tale med den personen som ønsker adgang. For at lukke lågen op tastes ”7” på mobiltelefonen så åbner lågen og telefonforbindelse afbrydes automatisk.

Forplejning

Der er adgang til tekøkken på 1. sal, hvor te, kaffe, koldt vand og engangsservice frit kan benyttes.

Foreningen skal selv sørge for frugt og/eller kage. Det er ikke tilladt at medbringe anden forplejning end frugt og kage i mødelokalerne.

Det er ikke muligt at få adgang til kantinen.

Toiletter

Der er to toiletter i stuetagen, heraf et som er handicapvenligt. På 1. sal er der et toilet.

Tilgængelighed

Der er en lift ved indgangspartiet, elevator op til 1. sal samt handicaptoilet i stueetagen. Handicapbiler kan få særlig tilladelse til at parkere i gården.

Parkering

Foreningens medlemmer henvises til at parkere ved Frivilligcenteret, på Cementen ved Nørre Boulevard eller P-pladsen ved Nørregade.

Bemærk at parkering i gården kun er tilladt Dansk Folkehjælps personale og egne gæster. Den store port låses kl. 16.

 

om_os_udlaan_af_lokaler_rod