2013- Hus Forbi

Årets Folkehjælper i 2013 var Hus Forbi for deres store succes med at forene ønsket om at støtte en udsat målgruppe igennem principperne om ”hjælp til selvhjælp” med en socialøkonomisk virksomhed, som samtidig sætter fokus på hjemløse og udsattes levevilkår i Danmark.

Foreningen Hus Forbi er distributører af Avisen Hus Forbi som er omdrejningspunkt for foreningens arbejde. Indholdet produceres af professionelle freelancejournalister og fotografer, men det er de hjemløse selv der sælger avisen.

Formålet er at give de hjemløse en grund til at stå op om morgnen, med muligheden for at tjene deres egne penge. Udover avisens håndgribelige funktion, opfordre artiklernes temaer til debat og dialog.

Dermed hjælper foreningen til med at sætte dagsorden i medierne, således at de udsatte grupper bliver hørt og set. Foreningen formår både at skabe motivation for de udsatte grupper, og italesætte deres behov og holdninger overfor medier, myndigheder og dansker.

aarets_folkehjaelper_2013_foreningen_hus_forbi