2016 – Folkebevægelsen mod Ensomhed

Årets Folkehjælper i 2016 var Folkebevægelsen mod Ensomhed or deres store arbejde med at samle civilsamfundet i kampen mod ensomhed og sætte særligt fokus på, hvordan ensomhed skal bekæmpes i fællesskab.

Folkebevægelsen mod Ensomhed er en sammenslutning af civilsamfundsorganisationer, der kæmper for at hjælpe mennesker, som lever med ensomhed.

Mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen om at bekæmpe ensomhed gennem Folkebevægelsen mod Ensomhed.

aarets_folkehjaelper_2016_folkebevaegelsen_mod_ensomhed