2017 – Globaltnyt

Prisen for Årets Folkehjælper i 20107 var Foreningen Globalnyt for deres store arbejde med at udgive fakta-baseret information om globale forhold, skabe indsigt og forståelse for danske humanitære indsatser og udviklingsbistand, hvor nyhedsformidlingen er båret af en frivillig indsats, og hvor journalister arbejder uegennyttigt.

En række toneangivende journalister med mangeårig international erfaring og indsigt, har siden 2003 bidraget til at opbygge Globalnyt til det meget anerkendte nyhedsmedie, det er i dag.

Foreningen Globalnyt arbejder for at tilbyde globalt interesserede danskere et online nyhedsmedie med aktuelt stof om den tredje verden, herunder dansk og global udviklingsbistand, humanitære indsatser og andre former for samarbejder, såvel kulturelle som erhvervsrettede. Foreningen værner om sin redaktionelle uafhængighed inden for rammerne af lov om ytrings- og pressefrihed.

aarets_folkehjaelper_2017_globalt_nyt