2018 – TrygFonden Kystlivredning

Årets Folkehjælper i 2018 var TrygFonden Kystlivredning for deres store arbejde med at højne badesikkerheden i Danmark, deres forebyggende arbejde med at undgå badeulykker samt redning af nødstedte badegæster.

Samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og TrygFonden startede i 1998 med det formål at mindske antallet af druknede ved at sætte fokus på badesikkerhed i Danmark. I dag er kystlivredningstjenesten permanent, og der uddannes hvert år ca. 200 kystlivreddere efter internationale standarder.

I år 2000 byggede man de første rød- og hvidstribede livreddertårne, og i 2017 var der placeret 35 tårne på strandene over hele landet. Her står livredderne til livredningstjeneste, opsætter redningskranse og oplyser badegæster om badesikkerhed på en spændende måde.

aarets folkehjaelper 2018