Forside > Projekter > Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen KAALO Relief & Development og Puntland Aid Service (PAS) om et projekt, der bidrager til forbedring af sundhedsforholdene ved at træne i forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis. Projektet udføres i Nugaal-regionen i Puntland State, som ligger i Somalia.

Rent drikkevand og adgang til sanitære forhold er akutte behov for mange fattige mennesker i Den tredje verden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner, hvorfor det anslås, at ca. 2 millioner mennesker hvert år dør af smitsomme sygdomme. De fleste er børn under fem år, som bor i fattige landområder i udviklingslandene.

Målgruppen er på i alt 9.800 indbyggere, fordelt på 12 landsbyer.

Det gør vi
Projektmålet er at bidrage til at forbedre sundhedsforholdene i Nugaal-regionen gennem indførelse af forbedret forvaltning af vand og forbedret hygiejnepraksis i 12 lokalsamfund i Puntland. Vandforvaltning og hygiejnebevidstheden vil blive forbedret og øget gennem kapacitetsopbygning af vandkomiteer i de udvalgte lokalsamfund. Dette skal formindske forekomsten af vandbårne sygdomme. Ved at vedligeholde eksisterende vandkilder og introducere gode lavteknologiske løsninger, der forbedrer vandforsyningen, saniteten og hygiejnen forudses et fald i forekomsten af konflikter om adgang til vand og sanitet.

Vi arbejder i følgende landsbyer i Puntlands Nugaal region:

  • Garowe distriktet: Hamhama, Kalabeyr, Garowe, Yonbays
  • Eyl distriktet: Gubato, Dilin Maahato, Hasbahale
  • Godob distriktet: Godobjiran, Dhaganle
  • Burtinle distriktet: Burtinle, Mayrsane, Jalam

KAALO har feltkontorer i nævnte distrikter.

Målgruppen
Den primære målgruppe er 20 deltagere fra hver af de 12 landsbyers vand komiteer. Det drejer sig i alt 240 personer, 96 kvinder (40 %), og 144 mænd (60 %).

Den sekundære målgruppe er de øvrige 9.600 indbyggere i de 12 landsbyer, som vil få gavn af projektet gennem vidensspredning fra medlemmerne af vandkomiteerne, der gennem træning har en øget bevidsthed om korrekt hygiejne, vandforvaltning og vandkilde beskyttelse og vedligeholdelse. Den forbedrede organisatoriske kapacitet i vandkomiteerne vil gøre vandkomiteernes arbejde mere effektivt.

Alle, men især børnene vil få gavn af bedre sanitet og hygiejne, da de ofte lider af diarre. Kvindernes deltagelse i undervisningen og i vand- og sanitetskomitéernes arbejde vil desuden styrke deres rolle i lokalsamfundet og konflikterne over vand minskes.

Samarbejde i både Somalia og Danmark
Dansk Folkehjælp har underskrevet en samarbejdsaftale med KAALO, der helt i tråd med Danidas Civilsamfundsstrategi bakker de fire overordnede principper, tværgående hensyn (mænds og kvinders lige adgang til at deltage i udviklingsprocessen, hensynet til miljøet samt styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse) og prioriteringer (Hiv/aids, konfliktforebyggelse, børn og unge, særligt udsatte befolkningsgrupper).

Projektet finansieres af CISU/Projektrådgivningens midler for udviklingsprojekter. Projektet løber over en 12-måneders periode med start den 1. april 2012.

Vigtigheden af gode sanitære forhold er tydelig. Manglen på toiletter – selv de mest primitive af slagsen – er så udtalt, at FN ser en klar sammenhæng mellem dårlige sanitære forhold og indgroet og dybt rodfæstet fattigdom i verdens u-lande.

Udover bedring af sanitets- og hygiejne forholdene arbejder Dansk Folkehjælp med bekæmpelse af omskæring af kvinder i Puntland-regionen.

Projektet er afsluttet. Læs rapporten fra evalueringen her