Forside » Støt os » Arv og testamente

Arv og testamente

Hjælp os med at hjælpe andre i fremtiden

Vidste du, at danskerne hvert år testamentere omkring 275 million kroner til humanitære organisationer ? Du kan testamentere et beløb til Dansk Folkehjælp. På den måde hjælper du os med vores humanitære og sociale arbejde i Danmark og udlandet.

Din gave går ubeskåret til vores arbejde, da humanitære organisationer er fritaget for at betale boafgift til staten.

Ved at betænke Dansk Folkehjælp i dit testamente er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores frivillige sociale arbejde i Danmark, herunder med at give udsatte børn mulighed for at komme på ferie og uddele Julehjælp.

Du vil også være med til at sikre, at vi kan rykke ud i verden og hjælpe ofre for naturkatastrofer eller krig. Du kan testamentere pengene til os generelt, men også til specifikke dele af vores arbejde. Hvis du ikke nævner et konkret formål, vurderer vi, hvor pengene gør mest gavn i forhold til vores arbejde.

Du kan være sikker på, at enhver testamentarisk gave, uanset hvor stor eller lille den er, vil have stor betydning for de mennesker, vi hjælper.

Mød Bodil Markmøller i boksen nederst på siden, der har gjort sig tanker om, hvad der skal ske, den dag hun falder fra.

Hvad kan du bestemme i testamentet?

Ifølge Arveloven kan du disponere over 75% af din formue. De resterende 25 % kaldes tvangsarven, som skal gå til ægtefælle og/eller børn (eller børnebørn, hvis barnet er afgået ved døden). Har du ikke børn og er ikke gift, kan du frit disponere over hele formuen.

I testamentet bestemmer du, hvordan du vil fordele den formue, som du kan disponere over. Du kan bestemme, at dit bidrag skal gives som et bestemt beløb, som en andel af din formue, eller du kan – hvis du ikke har børn eller ægtefælle – gøre os til arving til hele formuen. Et testamente er ikke kun nødvendigt, hvis du har stor formue. Det er lige så vigtigt for vores humanitære arbejde, at så mange som muligt slutter sig op omkring arbejdet.

Hvordan er det, hvis ikke jeg opretter et testamente?

Arveloven har følgende fordeling af arven efter dig, når der ikke er oprettet testamente:

  • 1. arveklasse: dine børn og din ægtefælle (livsarvinger). Din ægtefælle arver halvdelen, og dine børn deler den anden halvdel lige. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:
  • 2. arveklasse: dine forældre, søskende og nevøer/niecer. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:
  • 3. arveklasse: dine bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Hvis der heller ikke er arvinger i 3. arveklasse, går arven til statskassen.

Hvordan gør jeg det?

Vi anbefaler dig, at du taler med en advokat for at få råd og vejledning. Du skal således blandt andet have vejledning om, hvor meget du bør testamentere og hjælp til oprettelse af testamentet.

Vi betaler en advokat for at udforme testamentet, hvis du ønsker at betænke Dansk Folkehjælp. Du kan i øvrigt læse mere om testamente på www.borger.dk.

Ønsker du at høre mere om mulighederne for testamentering så kontakt os på telefon 70 220 230.

 

 

arv_og_testamente_kiste_med_roed_rose

Erfaringer med testamentering

Vi tror, vi er udødelige

Mød Bodil Markmøller, der har gjort sig tanker om, hvad der skal ske, den dag hun falder fra.

Læs mere