Bliv medlem

For kun 150 kr. om året, har du som medlem, mulighed for at gøre en forskel for vores udsatte medborgere sammen med Dansk Folkehjælps 30 afdelinger, som er spredt over hele landet.

Dansk Folkehjælp hjælper mennesker, der lever i udsatte livspositioner i Danmark og i verdens brændpunkter.

Som medlem er du med til at skabe oplevelser og livskompetence hos socialt udsatte mennesker i Danmark.

Bemærk, at Dansk Folkehjælp er forpligtede til at indhente børneattest på alle aktive medlemmer, hvert år. 

Som medlem er du med til..

  • At gøre en forskel for udsatte familier i Danmark
  • At få indflydelse på Dansk Folkehjælps arbejde i dit nærområde samt udviklingen af organisationen
  • At møde andre, der brænder for samme sag
  • At blive en del af et socialt fællesskab, hvor der skabes gode relationer til øvrige frivillige
  • At udfordre dig selv på det personlige og faglige plan
  • At være en del af de mange aktiviteter, som Dansk Folkehjælp driver i og uden for Danmark

Bliv medlem

  • Hele adressen skal indtastes
  • I Dansk Folkehjælp har frivillige mulighed for at arbejde med forskellige opgaver og målgrupper. Vi er forpligtiget til at indhente børneattest på alle vores frivillige. Hvis du ikke oplyser cpr.nr. registreres du som passiv frivillig, og vil ikke kunne deltage i vores hjælpearbejde. Dit CPR nummer sendes krypteret til Dansk Folkehjælp og overholder gældende lovgivning.