Trods rekordmange ansøgninger: Dansk Folkehjælp sikrer alle ansøgere om Skolestarthjælp en god start på skolen

Selvom ansøgertallet til Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp er steget med 43% fra 2021 til 2022, har organisationen alligevel mulighed for at hjælpe alle ansøgere i år. Som noget nyt får de godkendte familier udleveret Skolestarthjælp som digitale gavekort i stedet for en forudbestemt hjælp, så børnene i højere grad kan få lov til at vælge deres skoletaske, nyt tøj og læringsmidler, som de har brug for til den store dag. Opbakningen til netop Skolestarthjælp understreger ifølge Dansk Folkehjælp vigtigheden af, at alle børn får en god start på et langt uddannelsesforløb.

Det er som bekendt det første indtryk, der har det med at hægte sig fast. Denne omstændighed gælder også for børn, der starter i skole, hvor risikoen for at blive offer for social stigmatisering er større blandt fattige og socialt udsatte børn. Det handler derfor om at komme bedst muligt fra start, hvis den sociale trivsel og de bedst mulige vilkår skal sikres.

Sådan lyder den grundlæggende erkendelse, der i 2020 fik Dansk Folkehjælp til at lancere sit nye initiativ Skolestarthjælp, der medvirker til, at børn fra fattige og udsatte familier får mulighed for at starte deres skolegang på lige fod med alle andre børn. I 2020 var der 1.275 ansøgerfamilier, men der var desværre kun økonomi til at uddele hjælp til 500 familier. På trods af at ansøgertallet i 2021 steg til 1.571 og i år er steget yderligere til 2.257, vil samtlige ansøgere i år modtage hjælp.

Stor opbakning og interesse understreger vigtigheden af uddannelse
Hos Dansk Folkehjælp er man glad for støtten og opbakningen fra både private bidragydere, virksomheder – blandt andet Bog&Ide –  og fonde, der gør det muligt at uddele Skolestarthjælp til alle godkendte ansøgere – særligt fordi uddannelse og trivsel i skolen er en af de mest afgørende faktorer for at nedbryde den negative sociale arv.

Generalsekretær Klaus Nørlem udtaler:
“En stram økonomi bør ikke stå i vejen for børns glæde ved at gå i skole, deres mulighed for at etablere venskaber og for senere hen at kunne skabe de bedste vilkår i livet for sig selv. Uvisheden om, hvorvidt man kan give sit barn den skolestart, det fortjener, kan tage hårdt på både forældre og børn. Det stigende ansøgertal giver stof til eftertanke, og det understreger vigtigheden af Skolestarthjælp, som netop afhjælper denne uvished. Interessen for Skolestarthjælp viser, at uddannelse og skolegang er et område, som vi fra alle sider af samfundet er nødt til at prioritere højt, og vi glæder os over muligheden for at kunne hjælpe alle ansøgere med den hjælp, de har bedt om.”

Børnene får lov til selv at bestemme
I 2020 og 2021 bestod Skolestarthjælp af en skoletaske, et penalhus, en madkasse, en drikkedunk, læringsmidler, tablet samt gavekort til nyt tøj til første skoledag.

I 2020 havde pakken en værdi af 1.500 kr., og blev i 2021 en tredjedel større til en værdi på 2.000 kr. I år er hjælpen blevet endnu større og lyder nu på 3.000 kr. Som noget nyt får børnene udover fysiske produkter også udleveret hjælpen i form af digitale gavekort, så de helt selv kan få lov til at udvælge den hjælp, som passer bedst til den enkelte families behov.

Uddannelse er adgangsbilletten til et godt voksenliv
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kortlagde i 2021, at hver femte 25-årige ikke har fuldført en ungdomsuddannelse. Det er et stort problem, da uddannelse er vejen ind på arbejdsmarkedet og dermed billetten til et godt voksenliv og selvforsørgelse.

Børn af ufaglærte forældre har mere ondt i skolelivet end børn af forældre, der har en uddannelse, og samtidig peger AE-rådet på, at børn fra familier, hvor forældrene har korte uddannelser og dårlig arbejdsmarkedstilknytning, generelt har markant dårligere chancer for selv at få en uddannelse. Skal den problematik bekæmpes, skal man sætte tidligt ind, og her er første skoledag en af nøglerne. Netop derfor prioriterer Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp den første skoledag.

30% af børnehaveklassebørn: Det var svært at starte i skole
Egmont Fonden står bag Egmont Rapporten, som i 2019 kortlagde, hvor vigtigt det er, at børn får den bedst mulige skolestart. Rapporten viste bl.a., at 22% af de adspurgte børnehavebørn forventede, at det ville blive svært at starte i skole, og 30% af børnehaveklassebørnene angav, at det faktisk var svært at starte i skole. Dertil angav hvert niende barn i børnehaveklassen og 1. klasse, at de trives dårligt i skolen, mens rapporten viste, at udfordringer ved skolestart kan følge børn senere hen i deres videre skole- og uddannelsesforløb.

Fakta om Skolestartshjælp

 • For tredje år i træk tilbyder Dansk Folkehjælp Skolestartshjælp.
 • Dansk Folkehjælp var den første organisation i Danmark, der tilbød hjælp til første skoledag.
 • I 2020 modtog 500 ud af 1.275 familier Skolestarthjælp.
 • I 2021 modtog 1.571 familier Skolestarthjælp, hvilket udgjorde alle ansøgerne.
 • I år modtager 2.257 familier Skolestarthjælp, hvilket udgør alle ansøgerne.
 • Familierne modtager et digitalt gavekort til en værdi af kr. 3.000, –
 • Gavekortene skal bruges til f.eks. skoletaske, penalhus, madkasse, drikkedunk, let-læsebøger, opgavehæfter og andre læringsmidler samt tøj til første skoledag.
 • Skolestarthjælp er iværksat med støtte fra Egmont Fonden, Ole Kirk’s Fond, Poul Erik Bech Fonden m.fl., Elgiganten, REMA 1000, Bog & Idé, H&M og sendentanke.dk.

Ansøgertallene fordeler sig på regionerne således:

 • Nordjylland: 240 ansøgere.
 • Midtjylland: 508 ansøgere.
 • Syddanmark: 529 ansøgere.
 • Hovedstaden: 575 ansøgere.
 • Sjælland: 405 ansøgere.

Læs mere om initiativet på www.folkehjaelp.dk/frivilligt-socialt-arbejde/hjaelp-til-skolestart

Vi har brug for din hjælp til at give endnu flere skoleparate børn en god skolestart
Du kan støtte Skolestarthjælp på MobilePay: 59810

Skolestarthjælp