En Håndsrækning

Med støtte fra Egmont Fonden gennem deres program 'En Håndsrækning', samarbejder vi om hjælp til udsatte familier.

Dansk Folkehjælps overordnede mål med det sociale arbejde er at forbedre udsattes livssituation, hvor de udsatte familiers livskvalitet forbedres på kort og lang sigt, ved at udvikle deres evne til at mestre eget liv, opbygge og indgå i netværk samt udvikle kompetencer, der gør familierne i stand til at være en aktiv og givende del af det lokale civilsamfund.

Især har Dansk Folkehjælp fokus rettet mod børnene og deres muligheder for at kunne bryde den sociale arv til gavn for dem selv og deres fremtid.

Det sociale arbejde baseres i høj grad på at skabe kvalificerende netværk, men lige så vigtigt er det, at hjælpen også er individuel i forhold til modtagerne af indsatsen, således at vi i høj grad kan hjælpe med de forskelligartede sociale, psykiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige samt økonomiske udfordringer, som vi møder blandt målgruppen for vores arbejde.

Målgruppen er udsatte børnefamilier på overførselsindkomst med børn under 18 år.

Ansøg om 'En Håndsrækning'

Hvad går midlerne til?

Dansk Folkehjælp fordeler de bevilgede midler til vores forskellige hjælpeområder, eksempelvis:

  • konfirmationshjælp
  • feriehjælp
  • skolestarthjælp
  • julehjælp,
  • familienetværk
  • rådgivning

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, som blev grundlagt i 1920. Fondens almennyttige støtte kommer fra en del af det overskud, der skabes i Egmont.

Egmont Fonden arbejder ud fra ambitionen om, at alle børn og unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Dermed bidrager de til FN's verdensmål nr. 4, der lyder, at "alle børn i 2030 skal have adgang til kvalitetsuddannelse".

Læs mere om Egmont Fonden