Forside » Om os » Retningslinjer, etik og klage

Retningslinjer, etik og klage

Dansk Folkehjælp arbejder efter nedenstående retningslinjer og politikker. 

Planlagte indsamlinger 2017

  • Feriehjælp til udsatte børn og unge
  • Julehjælp til udsatte børn og unge
  • Katastrofe- og nødhjælp ude i verden

Indsamlingsmåde
Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger og andre offentlige steder, opfordringer via Dansk Folkehjælps trykte og elektroniske medier, annoncering i offentlige medier, Facebook, Instagram, MobilePay, Swipp, SMS, online donationer, appelbreve, SplitAid, via www.folkehjaelp.dk, samt salg og sponsorater fra samarbejdspartnere.

Indsamlingsområde
103 Landsdækkende.

Indsamlingens formål
Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde.

Indsamlingsetiske retningslinjer for Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp arbejder som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation – ISOBRO – i overensstemmelse med de indsamlingsetiske retningslinjer, som ISOBRO anbefaler.

Disse retningslinjer består af to dele:

  • Retningslinjer del A: Retningslinjer gældende for alle medlemmer. De består af en række minimumskrav.
  • Retningslinjer del B: Retningslinjer gældende for forskellige indsamlingsaktiviteter. De udgøres af en række dokumenter med konkrete anvisninger for gadehvervning (face-to-face), pengeindsamlinger, telemarketing og regnskab.

Her kan du finde de indsamlingsetiske retningslinjer for medlemmer af ISOBRO.

Dansk Folkehjælp har tillige i bilaget ”Retningslinjer i Dansk Folkehjælp” opstillet retningslinjer for konkrete emner inden for organisationens arbejdsområde.

Klageadgang ISOBRO
ISOBRO etablerede i 2004 et indsamlingsetisk nævn – nu kaldet ISOBRO´s branchenævn.

Dette nævn skal sikre, at medlemsorganisationerne ikke overtræder ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer eller i øvrigt handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.

Nævnet behandler klager fra givere, organisationer eller andre, der har en retlig interesse heri. Nævnets afgørelse offentliggøres. Hvis nævnet finder, at en organisation har overtrådt ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, vil der blive udtalt kritik af organisationen på en skala fra ”det ville være ønskeligt” til ”overordentligt kritisabelt” afhængig af overtrædelsens karakter.

Her finder du klagevejledning hos ISOBROs branchenævn.

Her kan du læse mere om ISOBROs branchenævn

Klageadgang Indsamlingsnævnet
Der kan også klages til Indsamlingsnævnet oprettet ved den nye indsamlingslov, der trådte i kraft den 1. juli 2014.

Dette nævn behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik i forbindelse med offentlige indsamlinger og hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Her kan du læse mere om klagemulighederne gennem Indsamlingsnævnet.

Se lov om indsamling her.

retningslinjer_frivillige_goer_noget_med_skilt

Dansk Folkehjælp har tilsluttet sig de etiske retningslinier, som Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) anbefaler for indsamling.

Se Dansk Folkehjælps handelsbetingelser ved donation

Vi anvender naturligvis cookies på vores hjemmeside. Læs mere om, hvad vores cookie-plitik på området er.

Share On Facebook