Persondata, etik og klage - Dansk Folkehjælp
Forside » Om os » Persondata, etik og klage

Persondata, etik og klage

Dansk Folkehjælp arbejder efter retningslinjer og politikker. 

Planlagte indsamlinger 2018

  • Feriehjælp til udsatte børn og unge
  • Julehjælp til udsatte børn og unge
  • Katastrofe- og nødhjælp ude i verden

Indsamlingsmåde
Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger og andre offentlige steder, opfordringer via Dansk Folkehjælps trykte og elektroniske medier, annoncering i offentlige medier, Facebook, Instagram, MobilePay, SMS, online donationer, appelbreve, via www.folkehjaelp.dk samt salg og sponsorater fra samarbejdspartnere.

Indsamlingsområde
103 Landsdækkende.

Indsamlingens formål
Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde.

 

retningslinjer_frivillige_goer_noget_med_skilt

Dansk Folkehjælp har tilsluttet sig de etiske retningslinjer.

Indsamlingsnævnet behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

ISOBRO´s branchenævn skal sikre, at medlemsorganisationerne bl.a. ikke overtræder de indsamlingsetiske retningslinjer.