Persondata, etik og klage

Dansk Folkehjælp arbejder efter retningslinjer og politikker. 

Planlagte indsamlinger 2024

  • Konfirmationshjælp
  • Feriehjælp
  • Skolestarthjælp
  • Julehjælp
  • Katastrofe- og nødhjælp ude i verden

Udover overnævnte indsamlinger er der i løbet af året opfølgning på bidrag til organisationens arbejde, hvor bidragydere kontaktes telefonisk for at tilbydes enten at blive faste bidragydere eller forhøje deres nuværende bidrag til Dansk Folkehjælp.

Indsamlingsmåde
Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger og andre offentlige steder, opfordringer via Dansk Folkehjælps trykte og elektroniske medier, annoncering i offentlige medier, appelbreve, nyhedsbreve samt salg og sponsorater fra samarbejdspartnere.

Herudover har vi indsamlingsaktiviteter via:

Indsamlingsområde
103 Landsdækkende.

Indsamlingens formål
Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde.

 

Dansk Folkehjælp har tilsluttet sig de etiske retningslinjer.

Indsamlingsnævnet behandler klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

ISOBRO´s branchenævn skal sikre, at medlemsorganisationerne bl.a. ikke overtræder de indsamlingsetiske retningslinjer.