Årets Folkehjælper

Disse personer og grupper er gennem årene hædret som Årets Folkehjælper.

2022 – Danish Committee for Aid to Afghan Refugees

DACAAR er en dansk nødhjælps- og udviklings NGO, som bidrager til bæredygtig udvikling af Afghanistan ved at styrke lokalsamfundene til selv at bestemme og styre deres udvikling. Organisationen, der har eksisteret siden 1984, lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom og yde hjælp, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i…

Læs mere

2019 – Ruth Andersen

Årets Folkehjælper i 2019 var århusianske Ruth Andersen og hendes afdøde mand sognepræst Herluf Andersen fra Aarhus, for deres store arbejde med genbrug. 

Læs mere

2018 – TrygFonden Kystlivredning

Årets Folkehjælper i 2018 var TrygFonden Kystlivredning for deres store arbejde med at højne badesikkerheden i Danmark, deres forebyggende arbejde med at undgå badeulykker samt redning af nødstedte badegæster.

Læs mere

2017 – Globaltnyt

Prisen for Årets Folkehjælper i 20107 var Foreningen Globalnyt for deres store arbejde med at udgive fakta-baseret information om globale forhold, skabe indsigt og forståelse for danske humanitære indsatser og udviklingsbistand, hvor nyhedsformidlingen er båret af en frivillig indsats, og hvor journalister arbejder uegennyttigt.

Læs mere

2016 – Folkebevægelsen mod Ensomhed

Årets Folkehjælper i 2016 var Folkebevægelsen mod Ensomhed or deres store arbejde med at samle civilsamfundet i kampen mod ensomhed og sætte særligt fokus på, hvordan ensomhed skal bekæmpes i fællesskab.

Læs mere

2015 – Langelands Hjertestarterforening

Årets Folkehjælper i 2015 var Langelands Hjertestarterforening for deres store indsats for at gøre tilgængeligheden til hjertestarter større på Langeland og andre steder i Regions Syddanmark.

Læs mere

2014 – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Årets Folkehjælper i 2014 var Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for deres store arbejde med fattigdomsanalyser, der bidrager væsentligt til en nuanceret fattigdomsdebat.

Læs mere

2013- Hus Forbi

Årets Folkehjælper i 2013 var Hus Forbi for deres store succes med at forene ønsket om at støtte en udsat målgruppe igennem principperne om ”hjælp til selvhjælp” med en socialøkonomisk virksomhed, som samtidig sætter fokus på hjemløse og udsattes levevilkår i Danmark.

Læs mere

2012 – Grethe Stief

Årets Folkehjælper i 2012 var 95-årige Grethe Stief fra Hellerup for sit forbilledlige engagement i forbindelse med Dansk Folkehjælps udviklingsarbejde i Afghanistan.

Læs mere

2011 – Rikke og Niels Rask

Årets Folkehjælper var i 2011 ægteparret Rikke og Niels Rask for deres indsamling til fordel for Julehjælpen.

Læs mere

2010 – SASO

Årets Folkehjælper i 2010 var South African Samaritan Organisation (SASO) for deres store arbejde med forældreløse børn i Sydafrika.

Læs mere

2009 – Foreningen Østifterne

Årets Folkehjælper i 2009 var Foreningen Østifterne for deres store indsats og støtte til udbrede kendskabet af førstehjælp i Danmark.

Læs mere

2008 – Ekstra Bladet

Årets Folkehjælper i 2008 var Ekstra Bladet for deres fokus på fattige og udsatte familiers vilkår i Danmark.

Læs mere