Skip to content
Forside > Det gør vi > Frivilligt socialt arbejde > Akuthjælp til sårbare ældre

Akuthjælp til sårbare ældre

Danmark og danskerne står i en helt ny situation, som vi aldrig har oplevet tidligere. Verdensbilledet ændrer sig fra dag til dag, og COVID 19 har omfattende konsekvenser for alle. Vores dagligdag er en anden end den var for blot få dage siden, og det giver udfordringer, ikke mindst for de ældre og sårbare. Derfor har Dansk Folkehjælp, i samarbejde med en række af landets kommuner, taget initiativ til at hjælpe udsatte ældre gennem tiden med COVID 19. Du kan hjælpe os med at hjælpe dem, og det håber vi inderligt, at du vil. Læs nedenstående og tilmeld dig via linket til højre.

Samtidig har Danske Folkehjælp også indledt et samarbejde med Faglige Seniorer omkring Akuthjælp til sårbare ældre. Faglige Seniorer har en række medlemmer, som har mulighed for at hjælpe med initiativet som frivillige, ligesom organisationen er godt lokalt forankret i hele Danmark og derfor har værdifuld viden om ældre, som kan have brug for hjælp.

Akuthjælp til sårbare ældre, Dansk Folkehjælp COVID 19 er et samarbejde, hvor kommunale medarbejdere henviser udsatte ældre til fire hjælpeindsatser, der har til hensigt at sikre ældre udsatte borgere imod smittefare ved at tilbyde følgende:

 1. Dagligvareindkøb og udbringning
  Den ældre borger tilbydes minimum én ugentlig indkøbsmulighed til nødvendige indkøb.
  Den frivillige sørger for afhentning af indkøbsliste, indkøb af varerne samt beløb (evt. ved udlæg) og levering af varer til den ældre borger efterfølgende. Her vil evt. udlæg blive refunderet.
  Der vil maksimalt kunne handles for 400 kr. pr. varetur, som afregnes direkte til den frivillige.
 2. Medicinindkøb samt udbringning
  Medicinindkøb og levering kan foregå som ved dagligvareindkøb, men her skal den frivillige medbringe borgerens sygesikringskort, hvorfor dette skal afhentes først hos borgeren. Desuden vil der her være tale om en ikke-fastlagt ”varetur” – idet medicin kan være akut udskrevet.
  Beløbsgrænsen kan være højere end de 400 kr., der er forudsat under dagligvareindkøb.
 3. Madudbringning
  Som udgangspunkt omfatter dette borgere, der ikke er omfattet af kommunal madordning – dette kan f.eks. være midlertidige madpakkeordninger eller cateringvirksomheders tilbud.
 4. Nødvendig praktisk hjælp
  Der indgås en aftale med en frivillig, som kan hjælpe med akutte, mindre tekniske problemer, såsom skift af sikringer, TV eller telefoni, der ikke fungerer.

Samtlige indsatser vurderes løbende, men det er selvfølgelig væsentligt, at frivillige ikke løser egentlige opgaver, som er omfattet af overenskomstområder eller er konkurrenceforvridende.  Men det er Dansk Folkehjælps opfattelse, at den aktuelle situation kræver en fleksibilitet, der er større end vanlig.

Hvem kan få hjælp?
Ældre som vurderes til at være udsatte jf. myndighedernes vejledning og jf. kommunal vurdering og tilhørende henvisning.

ID – frivillige
Alle frivillige skal kunne identificere sig med deres kørekort og/eller sygesikringskort samt kopi af godkendt frivilligaftale.

Hvem kan være frivillig?
Borgere der har mulighed for at transportere varer – og/eller hjælpe med husholdningsteknisk assistance.

Krav: Kørekort smartphone, ren straffeattest samt godkendt frivillig aftale med Dansk Folkehjælp.

Får frivillige dækket sine udgifter?
Dansk Folkehjælp vil – som udgangspunkt – dække frivilliges kørselsudgifter bortset fra de første 20 km. Procedurer og formular fremgår af ”vejledning for frivillige”.

Procedure

 • Fra kommunens side udleverer kommunens medarbejdere en henvisningsblanket til den ældre, hvorefter den ældre selv kan kontakte Dansk Folkehjælp. Det er kun borgere og opgaver indstillet af myndighed, som varetages.
 • Dansk Folkehjælp sikrer registrering af den frivillige, herunder indhentning af straffeattest og indgåelse af en frivilligaftale.
 • Dansk Folkehjælp sikrer koordinering af den frivillige ift. den ældre borger.
  • Den frivillige får tilsendt navn, adresse og tlf.nr. og kontakter den ældre.
  • Den ældre får et opkald med oplysninger om den frivilliges navn og tlf. nr.
 • Ved opstart af hjælpen kan den frivillige identificere sig over for den ældre med kørekort eller sygesikringskort og kopi af indgået frivilligaftale (enten via udskrift eller som dokument på smartphone).

Tavshedspligt

Oplysninger om de berørte borgere er fortrolige og den frivillige er ved udførelsen af opgaven underlagt straffelovens regler om tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive oplysninger, som man bliver bekendt med under opgavens udførelse. Den frivillige må kun videregive oplysninger til sundhedsfagligt personale, såfremt det skønnes nødvendigt sundhedsmæssigt.

Yderlige oplysninger og kontakt
Dansk Folkehjælp kan kontaktes på tlf.: 70 220 230 eller mail: post@folkehjaelp.dk
Vi er klar til at besvare spørgsmål alle hverdage fra kl. 08.30 – 16.00 (fredag 08.30 – 13.30).