Her har vi været

Dansk Folkehjælps internationale engagement går flere år tilbage i tiden.  I dag omfatter det internationale program to overordnede indsatsområder: Dels katastrofe- og nødhjælpsindsatser og dels langsigtet udviklingshjælp. Bærende for Dansk Folkehjælps internationale arbejde er to fundamentale principper: ”Retten til liv og sikkerhed” samt princippet om ”Hjælp til selvhjælp”.

Inden for katastrofe- og nødhjælpsområdet har Dansk Folkehjælp igennem tiden specialiseret sig i nødhjælp. Ikke mindst reetablering af infrastruktur og bygning af nødboliger til familier, der helt eller delvist har mistet deres hjem i forbindelse med katastrofer.

Den langsigtede udviklingshjælp har i de senere år været fokuseret – både geografisk og tematisk. Geografisk implementerer Dansk Folkehjælp nu projekter i Afghanistan, det østlige Afrika og på Afrikas Horn. Det overordnede tema er ”Good Governance”, som i praksis udmønter sig i støtte til øget folkelig deltagelse i de demokratiske processer omkring levering af vand/sanitet/hygiejne (WASH) samt øget adgang til uddannelse og retssikkerhed. Kernen i arbejdet er kapacitetsopbygning, uddannelse og træning af civilsamfundsorganisationer, beboergrupper og lokale og nationale myndigheder med det formål at sikre både lokalt ejerskab og bæredygtighed. Både den geografiske og tematiske fokusering har betydet, at Dansk Folkehjælp har kunnet øge kvaliteten af den støtte og sparring, der ydes til de lokale samarbejdspartnere.

tanzania_boern_tapper_vand_fra_stor_vanddunk
 • Adgang til rent drikkevand i Uganda
  2017
  Læs mere
 • Aktivt medborgerskab for vand i Kenya
  2017
  Læs mere
 • Bedre vand- og sanitet i Somalia
  2018 - 2020
  Læs mere
 • Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia
  2013
  Læs mere
 • Forbedret vand og sanitet til congolesiske flygtninge
  2018
  Læs mere
 • Genhusninger i Nepal
  2015
  Læs mere
 • Hjemløse børn i Somalia får hjælp

  Læs mere
 • Hjælp til tørkeramte Afghanistan
  2018
  Læs mere
 • Jordskælv på Filippinerne 2014
  2014
  Læs mere
 • MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold
  2011
  Læs mere
 • MUAVIKA II: Vand, sanitet og nærdemokrati
  2013
  Læs mere
 • På flugt i Irak
  2015
  Læs mere
 • Retsbygninger i Afghanistan
  Løbende
  Læs mere
 • Serbien: Dramatisk flygtningepres fra Syrien
  2015
  Læs mere
 • Sex for vand
  2019 -
  Læs mere
 • Skolebyggeri i Afghanistan
  Løbende
  Læs mere
 • Skolebørn dyrker selv frokosten

  Læs mere
 • Somalia
  2013
  Læs mere
 • Tanzania
  2013
  Læs mere
 • Tøj og boliger til flygtninge i Libanon
  2015
  Læs mere
 • Uddeling af madvarer i Uganda
  -
  Læs mere
 • Vand- og sanitetsprojekt i Kenya
  2014
  Læs mere
 • Vand- og sanitetsprojekt i Somalia
  2014 - 2016
  Læs mere
 • Projekter

  Sex for vand

  I Kenya udsættes fattige piger ofte for seksuel chikane eller andre overgreb, når de dagligt henter vand til familien. Projektet ”Sex for Vand” skal øge synligheden af problematikken i Kenya og Østafrika, og få temaet på den politiske dagsorden ved at involvere lokalsamfundet og beslutningstagere i at bekæmpe seksuel udnyttelse i vand- og sanitets sektoren

  Bedre vand- og sanitet i Somalia

  Dansk Folkehjælp og KAALO Aid & Development arbejder sammen om “Strengthening WASH Structures and Dialogue in 6 villages in Puntland, Somalia”.

  Retsbygninger i Afghanistan

  Dansk Folkehjælp bygger i samarbejde med DAARTT nye retsbygninger i Afghanistan.

  Skolebyggeri i Afghanistan

  Dansk Folkehjælp og DAARTT skaber rammerne for lige adgang for piger og drenge til uddannelse i Afghanistan. 

  Hjælp til tørkeramte Afghanistan

  Afghanistan er et af de lande i verden, hvor nøden er størst og hvor en stor del af befolkningen lever i fattigdom og mangel på sikkerhed. Nu er landet også ramt af en alvorlig tørke, der sender tusindvis af mennesker på flugt.

  Forbedret vand og sanitet til congolesiske flygtninge

  Den humanitære situation i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) er kompleks. En lang række konflikter har ramt adskillige dele af det store land, og urolighederne har fordrevet over 1,9 mio., en stor del af disse er flygtet til Uganda hvor Dansk Folkehjælp sammen med vores lokale partnere har arbejdet i en årrække.

  Uddeling af madvarer i Uganda

  På trods af, at Uganda er et af de bedre økonomisk stillede lande i Afrika, er der stor forskel på situationen for familier i Karamoja regionen og for dem i resten af landet.

  Skolebørn dyrker selv frokosten

  Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. Usikkerhed om ansvaret for skolemadsordning i det østafrikanske land afhjælpes af projekt, der bl.a. inddrager eleverne i dyrkning af grøntsager. 

  Aktivt medborgerskab for vand i Kenya

  Kommunalreform i Kenya gør det muligt for folk på landet at få indflydelse på kommunale budgetter for vand og sanitet. 

  Hjemløse børn i Somalia får hjælp

  Flygtningebørn vender tilbage til Somalia, men mange er blevet væk fra deres forældre under flugten. Dansk Folkehjælp hjælper dem til genforening.

  Adgang til rent drikkevand i Uganda

  Hovedstaden i Uganda, Kampala ligger lige ned til Victoria Søen. Alligevel er det er stort problem at få rent vand og sanitet til millionbyen Kampala 35 slumområder.

  Tøj og boliger til flygtninge i Libanon

  11 millioner mennesker er drevet på flugt, og Libanon er bogstaveligt talt ved at segne over flygtninge-byrden. Landet er arealmæssigt lidt større end Sjælland, og har modtaget ca. 1,5 millioner flygtninge.

  På flugt i Irak

  Livet som flygtningebarn er hårdt. Mange børn ankommer til flygtningelejrene med uhyrlige oplevelser som død og ødelæggelse, flere børn er separeret fra deres familier og nogle har mistet deres nærmeste som følge af konflikten

  Serbien: Dramatisk flygtningepres fra Syrien

  Dansk Folkehjælp sendte med øjeblikkelig virkning i september 2015 organisationens katastrofeenhed EMERGENCY RESPONSE TEAM til Serbien. Enheden blev udsendt flere omgange i mindre grupper på 5 personer, og var udsendt i op til 2 uger af gangen inden de blev afløst af nyt hold fra katastrofeenheden.

  Genhusninger i Nepal

  Dansk Folkehjælp, hvis nødboliger for genhusning blev anvendt i Haiti og på Filippinerne, har et større nødhjælpsteam i Nepal. Organisationen frigav midler fra sin katastrofefond, da jordskælvet ramte Nepal, og gennemfører i samarbejde med europæiske søsterorganisationer en nødhjælps- og genhusningsindsats.

  Vand- og sanitetsprojekt i Somalia

  Dansk Folkehjælp og KAALO Aid & Development skal sikre bedre vand og sanitetsforhold i ni landsbyer.

  Vand- og sanitetsprojekt i Kenya

  Dansk Folkehjælp samarbejder med organisationens Kenyanske civilsamfundspartner Maji na Ufanisi (’Water and Development’ på engelsk) om et vand- og sanitetsprojekt i amterne Mombasa og Taita Taveta i Kenya.

  Jordskælv på Filippinerne 2014

  Lige som det var tilfældet efter det store jordskælv i Haiti i 2010, er Dansk Folkehjælp nu i gang med at bygge nødboliger i Filippinerne efter at tyfonen Haiyan ramte Filippinerne den 8. november.

  Somalia

  Medio december 2014 startede Dansk Folkehjælp i samarbejde med vores somaliske civilsamfundspartner KAALO Aid & Development (KAALO) fra Garowe i Puntland et vand og sanitetsprojekt.

  MUAVIKA II: Vand, sanitet og nærdemokrati

  Rent drikkevand og sanitære forhold er akutte behov for mange fattige mennesker i Den tredje verden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.

  Tanzania

  Viden om hygiejne skaber bedre sundhed, hvorfor befolkningen i Tanzania skal lære at være med i beslutningsprocesserne omkring vand- og sanitetsforhold.

  Forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis i Puntland, Somalia

  Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen KAALO Relief & Development og Puntland Aid Service (PAS) om et projekt, der bidrager til forbedring af sundhedsforholdene ved at træne i forbedret forvaltning af vand og hygiejnepraksis. Projektet udføres i Nugaal-regionen i Puntland State, som ligger i Somalia.

  MUAVIKA I: Rent drikkevand og sanitære forhold

  Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 1,1 milliard mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, mens 2,4 milliarder mennesker mangler adgang til grundlæggende sanitære faciliteter såsom toiletter og latriner.